بروشور معرفی بانک پاسارگاد

بروشور بانک پاسارگاد

طراحی بروشور سه لت بانک پاسارگاد

این بروشور در ۳ لت برای معرفی اجمالی خدمات غیر حضوری بانک پاسارگاد برای مشتریان این بانک طراحی شده است.