بروشور پیتزا کلاسیک

بروشور پیتزا ایتالیایی کلاسیک

طراحی بروشور سه لت پیتزا کلاسیک

این بروشور در ۳ لت برای پیتزا کلاسیک (فست فود ایتالیایی) طراحی شده است.